Eiendomsbarometeret

Eiendomsbarometeret er en bred undersøkelse som kartlegger hva de som jobber med, i eller nær næringseiendomsbransjen tenker om de fremste besitterne, forvalterne, utviklerne, meglerne og rådgiverne i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Barometeret kartlegger også hva bransjen selv tror om markedsutviklingen det neste året og måler dagsaktuelle tema som, bilfrie bysentra, proptech, bransjens selvbilde m.m. Her er et lite utdrag av resultatene og funnene i 2018. Ta kontakt om du ønsker den fulle rapporten.

GÅ RETT TIL RESULTATER FOR
MERKEVARER | MARKED | TIDSAKTUELLE SAKER

MERKEVARE

Oslo: Selvaag

Selvaag-navnet står sterkt i Oslo. De scorer greit blant kjernen i eiendomsbransjen, men stikker til slutt med av med årets topplassering takket være svært gode tall blant alle andre. Denne forskjellen synes best på indikatoren som måler hvor dyktig selskapet er på sin kjernevirksomhet, hvor bransjen plasserer dem på 26. plass i Oslo, mens alle andre vi har spurt plasserer dem på førsteplass.

Bergen: DNB Næringsmegling

DNB Næringsmegling stikker overraskende av med topplasseringen i Bergen, til tross for at selskapet har mistet flere personer i løpet av kort tid. Det er dog veldig trangt i toppen. Syv selskaper er i rekkevidden av førsteplassen, inkludert to, Kyte Eiendom og EGD Property, på rask vei opp.

Stavanger: Øgreid Eiendom

Selv om Øgreid Eiendom har solgt seg ned i Eiendom, klarer de på målfoto å dra seg foran Eiendomsmegler 1 og Smedvig Eiendom. Bakfra kommer DNB Næringsmegling.

Trondheim: Koteng Eiendom

Koteng Eiendom vinner i Trondheim, tett fulgt av E.C. Dahl’s Eiendom og Reitan Eiendom.

UTVALGTE MERKEVAREFUNN

Velkommen, Newsec!

Bak Akershus Eiendom har det blant meglerne i Oslo lenge vært tre utfordrere, Malling & Co, DNB Næringsmegling og UNION Gruppen. Denne trioen har nå blitt kvartett. Newsec har klemt seg inn i det gode selskap og passerer UNION.

GC Rieber Eiendom faller, og fort!

GC Rieber Eiendom vant soleklart Eiendomsbarometeret i Bergen både i 2014 og 2015. Deretter har resultatene deres stupt. Fra en bestenotering på 79 poeng, er de nå nede i 66. Selv om dette fremdeles er akkurat nok til en pallplassering, så er det kun desimaler unna å falle flere plasser ned på listen.

Kyte, et navn som veier

Noen personnavn står sterk i eiendoms-Norge. I Bergen er det ingen tvil om at Kyte veier tungt. Nyetablerte Kyte Eiendom spretter direkte opp på toppen av listen over hvilke selskaper som er mest kjent i vestlandshovedstaden!

Fenomenet Olav Thon

Olav Thon er i en lik merkevaresituasjon som Selvaag. Men, for Thon sin del er den enda tydeligere. Eksempel: På spørsmål om hvor tilfreds man tror deres leietakere er, plasserer eiendomsbransjen Thon helt nede på en 45. plass (av 47), mens de blant alle andre vi har spurt er de på tolvte!

MARKED

Øyvind Johan Dahl

ØYVIND JOHAN DAHL (NEWSEC), kommenterer:

Som man kan lese av grafen er respondenten fortsatt positiv til sine markeder, dog er trenden avtagende i Oslo og for storbysnittet. Siden markedet begynte å stige kraftig i 2014, i tråd med økende andel utlendinger, har særlig Oslo og noen av storbyene blitt dyrere relativt sett til resten av landet. Verdiøkningen startet i Oslo CBD, før smitteeffekten forplantet seg til randsonene rundt Oslo og til de største norske byene. I det siste året har Newsec erfart at oppsiden oppfattes som delvis tatt ut av disse områrdene. Prime yield flater ut og yieldkompresjonen skjer nå utenfor de større byene og landet for øvrig. Dette er en naturlig konsekvens av søken etter avkastning og er blitt forsterket av at utledninger og syndikater nå i større grad også tør investere i de mindre sentrale områdene. Grafen tyder på at respondentene er av samme oppfatning - den største verdiøkningen er tatt ut. Stavanger er unntaket hvor stigende oljepris og fallende arbeidsledighet gjør at byen er i posisjon til å hente inn det tapte fra årene med fallende oljepris.

Øyvind Johan Dahl

ØYVIND JOHAN DAHL (NEWSEC), kommenterer:

Leieinntekten har steget kraftig siste året og er opp 7,9% i 2017 for Oslo. Grafen viser at respondentene har tro på positiv leieprisutvikling i alle byene, hvor Oslo er byen hvor man tror på den størst økning. I Bergen og Trondheim er den positive tendensen sterkere enn i fjor og for Stavanger har synet snudd fra negativ til positiv leieutvikling. Dette er helt i tråd med Newsec sine prognoser, hvor Oslo leder an leieprisutviklingene med Bergen hakk i hel, mens Trondheim og Stavanger fortsatt har en del nybygg på trappen som realiseres de neste to-tre årene.

Tendensene er lik grafen for verdiutvikling. Økte leieinntekter er en faktor i verdiutviklingen, så basert på respondenten sine svar kan det tyde på at det er her bidraget kommer til å være størst. For eks. er forventningen til verdiutviklingen i Trondheim litt svakere for 2018 enn 2017, mens troen på leieprisutvikling er sterkere. Newsec har fortsatt sterk tro på leieprisutviklingen framover og tror det er her verdiene skal skapes de kommende årene.

Øyvind Johan Dahl

ØYVIND JOHAN DAHL (NEWSEC), kommenterer:

Svaret her viser at stemningen i markedet fortsatt er god og at troen på vekst er tilstede for alle byer, dog forventer respondentene noe avtakende tempo for nyansettelser. Unntaket er Stavanger, som også forventet tiltagende verdiutvikling og leieinntekstutvikling, som er enda mer positiv til å ansatte i år enn i fjor.

TIDSAKTUELT

Morten Olaisen
CEO
Tlf: 907 65 221
Morten Olaisen